Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Vzdělávání na Frýdecko-Místecku
MAPFrýdek-Místek

Kariérové vzdělávání

Kariérové poradenství je nástavbou rozvoje iniciativy, kreativity a polytechnických dovedností. Sebelépe polytechnicky vybavený člověk může být sobě i společnosti bezcenný, nevyužije-li svůj potenciál v osobním či profesním životě. Jen prostřednictvím vědomí svých silných a slabých stránek může mladý člověk dojít k poznání, jaká je jeho role v profesním životě, čím může být a čím se stane. Aktivita navazuje na aktivity realizované v předchozích letech a využívá sítí organizací a jednotlivců, kteří mají s kariérovým poradenstvím co do činění.

Cílem této aktivity je přispět k rozvoji podmínek pro to, aby mohl mladý člověk poznat sebe sama a dospět k co nejlepšímu rozhodnutí o volbě své budoucí profesní i osobní dráhy. Kariérové poradenství je žádoucí rozvíjet od nejútlejšího věku a napříč všemi vzdělávacími oblastmi. Je nezbytné, aby dětem k tomu byli na školách a v okolí k dispozici lidé v roli průvodců sebepoznávacího procesu, kteří jim budou moci v řešení budoucí kariéry pomoci. Nedílnou součástí je zapojení zákonných zástupců, aby i oni měli realistický zájem na budoucím životě svých dětí, bez ohledu na své ambice.

kariéra

 

Podpořili jsme

Spolufinancováno Evropskou unií

nahoru