Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Vzdělávání na Frýdecko-Místecku
MAPFrýdek-Místek

Již nyní se můžete přihlásit na 5. ročník Festivalu inspirace v přírodních vědách, který proběhne 29.8.2024 na Hukvaldech. Přihlášení zde

Místní a regionální identita

Má se za to, že je přirozenou potřebou socializovaného jedince někam patřit - do okruhu určité komunity a do určitého místa. Jen taková komunita, kterou tvoří lidé spojení sítí vzájemných vazeb, dokáže efektivně rozvíjet své prostředí, a to nejen v dobrých, ale i v nenadálých a horších časech. To vyžaduje v první řadě, aby člověk svou komunitu, své místo a region intimně znal, dovedl a chtěl se s nimi identifikovat. Aktivita navazuje na řadu úspěšných aktivit z předchozích let, které byly v území realizovány s podporou místního akčního plánování i bez ní a které vytvořily zásobárnu sítí spolupracujících aktérů a zkušeností, které stojí za využití.

Cílem této aktivity je přispět k rozvoji takových materiálních a jiných podmínek, které žákům pomohou nalézt své vlastní místo v konkrétním tady a teď, aby se stali jeho plnohodnotnou součástí. Hlavní součástí této aktivity je utváření místní a regionální identity u žáků vedoucí k jejich aktivnímu zapojení do života komunity a převzetí odpovědnosti za její budoucnost. Je přirozené, že takto konstruovaná aktivita bude využívat v maximální možné míře potenciálu regionu nejen jako prostoru, ale také jako výukového tématu.

identitaidentita

 

Podpořili jsme

Spolufinancováno Evropskou unií

nahoru