Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Vzdělávání na Frýdecko-Místecku
MAPFrýdek-Místek

Již nyní se můžete přihlásit na 5. ročník Festivalu inspirace v přírodních vědách, který proběhne 29.8.2024 na Hukvaldech. Přihlášení zde

Předškolní vzdělávání

Mateřské školy a předškolní vzdělávání představují specifické světy, kde se poprvé mladý člověk dostává do kontaktu s druhými a se znalostmi a návyky, právy a povinnostmi, které si v této souvislosti musí osvojit. S vědomím této jedinečnosti, která je z perspektivy základních škol často nepochopitelná, mají mateřské školy a předškolní vzdělávání právo na svou vlastní prioritu a rámcovou aktivitu spolupráce, která s prioritami a aktivitami základních škol a jiných organizací nachází průniky sice často, ale ne vždy. Má se za to, že předškolní vzdělávání představuje základní kámen pro dosahování dlouhodobých cílů na dalších stupních vzdělávání. Při MAPu už od roku 2017 působí aktivní metodický klub mateřských škol, který ve spolupráci s pracovní skupinou Mateřinka realizoval řadu vzdělávacích a jiných aktivit, které svou měrou přispěly ke zkvalitnění podmínek pro předškolní vzdělávání v regionu.

Cílem této aktivity je využít existujících zkušeností a sítí k dalšímu zlepšení podmínek pro předškolní vzdělávání v regionu. Tohoto cíle bude dosaženo dalším rozvojem činnosti metodického klubu a přípravou a realizací aktivit spolupráce mezi mateřskými školami a dalšími aktéry předškolního vzdělávání.

Předškolní vzdělávání

Podpořili jsme

Spolufinancováno Evropskou unií

nahoru