Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Vzdělávání na Frýdecko-Místecku
MAPFrýdek-Místek

Již nyní se můžete přihlásit na 5. ročník Festivalu inspirace v přírodních vědách, který proběhne 29.8.2024 na Hukvaldech. Přihlášení zde

Společné vzdělávání

Vzdělávání a výchova všech vzdělavatelných a vychovatelných dětí a žáků podle jejich dovedností, schopností a potřeb, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, se sociálním znevýhodněním, z odlišného kulturního prostředí nebo cizinců, ale také nadaných dětí a žáků a dětí a žáků s mimořádným zájmem o vzdělávání, je ideálem, který je principiálně správný, avšak bez odpovídajících podmínek neproveditelný, aniž by některá skupina dětí a žáků, nebo do důsledku každý z nich nebyli systémem šizeni. Aktivita navazuje na v předchozích letech úspěšně založený a fungující metodický klub společného vzdělávání, který v území prohloubil sítě spolupracujících organizací a jednotlivců a uskutečnil řadu užitečných, především vzdělávacích akcí.

Cílem této aktivity je přispět k rozvoji takových materiálních a jiných podmínek, které umožní, aby každé dítě a žák využili svého maximálního možného potenciálu, nebo alespoň k tomu dostali vhodné příležitosti. Je zřejmé, že vytváření takových podmínek nemůže být záležitostí pouze škol, ale také rodin, orgánů, organizací a jednotlivců, kteří se specializují na problematiku péče o děti a žáky nejen v oblasti vzdělávání a výchovy, ale také v širokém spektru oblastí mimo ně. Stejně tak je zřejmé, že společné vzdělávání nemůže zahrnovat pouze přiznaná podpůrná opatření podle zákona, ale též etickou výchovu, prevenci sociálně patologických jevů, osobnostní a sociální rozvoj dětí a žáků, včetně výchovy k respektu k jedinečnosti každého člověka, schopnosti komunikovat, spolupracovat a vůbec existovat v různorodém kolektivu a chápat svá práva a povinnosti.

Podpořili jsme

Spolufinancováno Evropskou unií

nahoru