Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Vzdělávání na Frýdecko-Místecku
MAPFrýdek-Místek

Již nyní se můžete přihlásit na 5. ročník Festivalu inspirace v přírodních vědách, který proběhne 29.8.2024 na Hukvaldech. Přihlášení zde

Vize

Investice do vědění nesou nejvyšší úrok (Benjamin Franklin)

Regionální systém vzdělávání, výchovy a souvisejících oblastí bude poskytovat všem dětem a žákům bez rozdílu pevný základ pro osobní i pracovní život. Toho bude dosaženo kvalitními a efektivními vzdělávacími programy a aktivitami vedoucími k tomu, aby každé dítě nebo žák mohli od svého raného věku plně využít svého přirozeného potenciálu.

Školy, další školská zařízení a další aktéři činní ve vzdělávání, výchově a v souvisejících oblastech, jejich stávající či potenciální partneři ze soukromého, neziskového i veřejného sektoru a rodiny budou spolupracovat na různých úrovních všude, kde to bude zapotřebí, aby v regionu došlo k posílení vědomí vzájemné sounáležitosti a společné odpovědnosti za budoucnost dětí a žáků. Školy budou sdílet své znalosti, zkušenosti, příklady dobré praxe a další kapacity, bude-li to nutné. Specialisté různého druhu budou spolupracovat s jednotlivými pracovišti. Bude-li to potřeba a budou k tomu podmínky, budou v regionu vybudována sdílená centra vybavená moderní technikou a pomůckami pro to či ono, což napomůže vzdělávání a výchově dětí a žáků.

Dětem a žákům budou přístupná muzea, odborná pracoviště a zájmová centra, což napomůže jejich vzdělávání, výchově a rozumné volbě budoucího povolání. Pro podporu spolupráce by bylo žádoucí, aby zde existovala autorita, která by školám, dalším školským zařízením a jiným aktérům dělným ve vzdělávání, výchově a v souvisejících oblastech poskytovala odpovídající odbornou podporu, aby vzdělávání a výchova nebyly ponechány náhodě a libovůli osudu.

Ve školách a dalších vzdělávacích zařízeních bude rozvíjeno potřebné zázemí tak, aby odpovídalo aktuálním trendům ve vzdělávání a výchově. Opomíjeny by neměly být ani alternativy, pokud nejsou jen alternativami, ale mají i své racionální opodstatnění a výsledky. Místní a regionální témata a ukotvení dětí a žáků v životě společenství musí být jedním z pilířů vzdělávání, výchovy a souvisejících oblastí.

Systém výuky bude připravovat děti a žáky na život postavený na hodnotách tak, aby děti a žáci věděli, kým jsou, kým mají být, odkud jsou a k čemu je to všechno dobré. Aby dokázali obstát v globálně propojeném světě. Navržená opatření nepovedou pouze ke zkvalitnění vzdělávání a výchovy, ale též ke zvýšení efektivity prostředků na ně vykládaných.

Podpořili jsme

Spolufinancováno Evropskou unií

nahoru